LOT   BSH    

Lokalna Organizacja Turystyczna Skarbiec Mazowiecki

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Skarbiec Mazowiecki zostało zarejestrowane na początku 2012 roku i i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000407333.

Jego celem jest między innymi zapewnienie ciągłości i rozwój projektu „Skarbiec Mazowiecki – szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu” a także aktywizowanie rozwoju mazowieckiej i warszawskiej turystyki, wspieranie rozwoju indywidualnych pasji i zainteresowań członków Stowarzyszenia, organizowanie promujących piękno i kulturową wartość Mazowsza i Stolicy, wystaw, szkoleń, wyjazdów krajoznawczych i konkursów. W planach są także projekty wydawnicze i wystawiennicze.

Ważnym zadaniem jest także współpraca z innymi Organizacjami Turystycznymi, Lokalnymi Grupami Działania, Stowarzyszeniami, Samorządami i instytucjami kultury.

Rozwijamy także współpracę z Mazowieckim Centrum Kultury oraz Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

Więcej informacji: https://skarbiecmazowiecki.org